web analytics

Deklice za 5. mesto

Čestitke za osvojeno 5. mesto v državnem prvenstvu !

DOORS Bled Korvolley_Kostmann 2:0 25:19, 25:13
Luka Koper Calcit Volley 0:2 24:26, 21:25
Korvolley_Kostmann Luka Koper 2:0 25:23, 25:18
DOORS Bled Calcit Volley 2:0 25:19, 27:25

 

DOORS Bled Korvolley_Kostmann 2:0 25:19, 25:13
Luka Koper Calcit Volley 0:2 24:26, 21:25
Korvolley_Kostmann Luka Koper 2:0 25:23, 25:18