web analytics

Vpis k vadbi

Najboljši trenutek za začetek vadbe mladih je takoj ob začetku šolskega leta.

Za vključitve k vadbi je NUJNO potrebno:

Pozorno si preberite (starši oziroma skrbniki mladoletnih) pogoje vadbe v OK Bled!
Nato izpolnite in podpišite sledeče obrazce (bodisi jih natisnite in ročno izpolnite ter podpišite ter oddajte trenerju ali pošljite na naslov kluba, bodisi jih izpolnite z računalnikom in podpišite z veljavnim digitalnim podpisom – v tem primeru jih lahko pošljete z e-mailom na naslov info@okbled.si in odbojka@okbled.si )

 1. Izpolnite in podpišite Prijavnico k vadbi v OK Bled in Izjavo v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).
  – GDPR izjava je sestavni del prijavnice, vendar podpišite obe na predvidenih mestih (naredite si kopijo zase).
  – Prijavnico k vadbi je potrebno podpisati za vsako vadbeno sezono, GDPR izjava po prvem podpisu velja do preklica oziroma prenehanja članstva.
  – Izpolnitev in podpis prijave k vadbi se za mladoletne člane šteje kot pristopnica v društvo OK Bled, torej ni potrebno izpolnjevati še pristopno izjavo, ki je namenjena le polnoletnim osebam (ki ne vadijo) za včlanitev v društvo.
  – Ob prijavi vašega otroka ob začetku šolskega leta prosimo, da to storite čim prej in najkasneje do konca 3. tedna septembra, če pa se otrok vključi kasneje, pa čim prej, ko je mogoče in najkasneje v 14 dneh od začetka vadbe.
   
 2. Za registracijo otrok pri Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS), ki je nujna za udeležbo otrok na tekmovanjih vseh starosti in kategorij, bo potrebno hkrati izpolniti in posebej podpisati tudi dva obrazca OZS-20 in OZS-b1, ki jih moramo vnesti v njihov sistem. Obrazca bosta na voljo preko trenerjev selekcij in tudi preko spletne strani tu (velja enak način izpolnjevanja in podpisovanja kot za vpisnico).
  Priloga teh obrazcev je tudi osebna fotografija otroka (za dokumente), ki jo moramo imeti v digitalni obliki (JPG, PNG ali PDF – zadošča, da jo naredite sami s telefonom s svetlim enakomernim ozadjem in pošljete preko e-pošte). Ime datoteke fotografije naj bo v obliki:
  Ime Priimek-leto rojstva-leto fotografije.končnica datoteke
  Fotografije morajo vsako tretje leto obnoviti tudi vse že registrirane igralke.
  Obrazec OZS-b1, ki je soglasje staršev/skrbnikov za udeležbo na tekmovanjih, mora biti izpolnjen in podpisan za vsako sezono!

Vse starše/skrbnike prosimo za spoštovanje rokov, saj bomo le na ta način lahko nemoteno izvajali svoje dejavnosti v prihajajoči sezoni.

Članarino ( v mesečnih obrokih) je mogoče plačevati izključno na
TRR kluba: SI56 0700 0000 1371 670 (glej tudi kontaktne podatke kluba).

Splošni pogoji vadbe so podrobneje opisani v posebnem dokumentu (povezave spodaj) in primarno veljajo za Bled in Radovljico, kjer vadba poteka redno že dlje časa. Če oziroma kadar klub organizira in izvaja vadbo tudi izven svojih matičnih OŠ, so za te kraje pogoji vadbe lahko tudi prilagojeni (urniki vadbe, vadnina …) glede na pogoje v drugih šolah in glede na dogovore z drugimi klubi in občinami. V tem primeru se za dodatne informacije obrnite v terminih vadbe na trenerje na teh lokacijah ali z E-sporočilom neposredno na UO kluba oziroma na e-naslov info@okbled.si

Priloge in obrazci (za sezono 2023/24 v delu):

Letak-OK Bled 2022-1 (OŠ prof. dr. J. Plemlja Bled)
Pričetek vadbe (začetniki): ponedeljek, 12.9.2022

Letak-OK Bled 2022-2 (OŠ A. T. Linharta Radovljica)
Pričetek vadbe (začetniki): ponedeljek, 5.9.2022

Letak-OK Bled 2022-3 (OŠ F. S. Finžgarja Lesce)
Pričetek vadbe (začetniki): torek, 13.9.2022

Letak-OK Bled 2022-4 (OŠ F. S. Finžgarja Lesce, podružnična šola Begunje)
Pričetek vadbe (začetniki): torek, 13.9.2022

Letak-OK Bled 2022-5 (OŠ Gorje)
Pričetek vadbe (začetniki): sreda, 28.9.2022

Letak-OK Bled 2022-6 (OŠ Staneta Žagarja Lipnica)
Pričetek vadbe (začetniki): torek, 4.10.2022

Letak-OK Bled 2022-7 (OŠ dr. J. Mencingerja, Bohinjska Bistrica)
Pričetek vadbe (začetniki): ponedeljek, 26.09.2022

****

Pogoji vadbe OK Bled (splošni)

PRIJAVNICA k vadbi v OK Bled (splošna) in GDPR izjava – A4 (prosimo ne razrezujte)

Obrazec OZS-20 in OZS-b1 za registracijo igralk in soglasje za tekmovanja – A4 (prosimo ne razrezujte)

Dodatne informacije: Stanislav Jagodic  Tel: 041-600-633
Informacije lahko dobite tudi na spletni strani s kontaktnimi podatki kluba ter pri klubskih trenerjih (naslovi in telefonske številke so na zgoraj objavljenih letakih).