web analytics

Vpis k vadbi

Najboljši trenutek za začetek vadbe mladih je takoj ob začetku šolskega leta.

Za vključitve k vadbi je NUJNO potrebno:

 1. Pozorno si preberite (starši oziroma skrbniki mladoletnih) pogoje vadbe v OK Bled!
 2. Izpolnite in podpišite Prijavnico k vadbi v OK Bled in Izjavo v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).
  – GDPR izjava je sestavni del prijavnice, zato podpišite obe in prosimo, naredite si kopiji zase… Oboje oddajte trenerju skupine, v kateri vadi vaš otrok (oziroma jo lahko pošljete ali dostavite na naslov kluba ali članom UO).
  – Izpolnitev in podpis prijave k vadbi se za mladoletne člane šteje kot pristopnica v društvo OK Bled, torej ni potrebno izpolnjevati še pristopno izjavo, ki je namenjena predvsem polnoletnim osebam (ki ne vadijo).
  – Ob prijavi vašega otroka ob začetku šolskega leta prosimo, da to storite čim prej in najkasneje do konca 3. tedna septembra, če pa se otrok vključi kasneje, pa čim prej, ko je mogoče in najkasneje v 14 dneh od začetka vadbe.
 3. Za registracijo otrok pri Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS) bo potrebno hkrati izpolniti in posebej podpisati tudi dva obrazca OZS, ki jih moramo vnesti v njihov sistem. Obrazca bosta na voljo preko trenerjev selekcij in tudi preko spletne strani tu. Priloga teh obrazcev je tudi osebna fotografija otroka (za dokumente), ki jo moramo imeti v digitalni obliki (JPG ali PNG – zadošča, da jo naredite sami s telefonom s svetlim enakomernim ozadjem in pošljete preko e-pošte). Ime datoteke fotografije naj bo v obliki:
  Ime Priimek-leto rojstva-leto fotografije.končnica datoteke
  Fotografije morajo vsako tretje leto obnoviti tudi vse že registrirane igralke.

Vse starše/skrbnike prosimo za spoštovanje rokov, saj bomo le na ta način lahko nemoteno izvajali svoje dejavnosti v prihajajoči sezoni.

Članarino ( v mesečnih obrokih) je mogoče plačevati izključno na
TRR kluba: SI56 0700 0000 1371 670 (glej tudi kontaktne podatke kluba).

Splošni pogoji vadbe so podrobneje opisani v posebnem dokumentu (povezave spodaj) in primarno veljajo za Bled in Radovljico, kjer vadba poteka redno že dlje časa. Če oziroma kadar klub organizira in izvaja vadbo tudi izven svojih matičnih OŠ, so za te kraje pogoji vadbe lahko tudi prilagojeni (urniki vadbe, vadnina …) glede na pogoje v drugih šolah in glede na dogovore z drugimi klubi in občinami. V tem primeru se za dodatne informacije obrnite v terminih vadbe na trenerje na teh lokacijah ali z E-sporočilom neposredno na UO kluba (M. Silič) oziroma na e-naslov info@okbled.si

Priloge:

Letak-OK Bled 2020-1 (OŠ prof. dr. J. Plemlja Bled) in Letak-OK Bled 2020-2 (OŠ A. T. Linharta Radovljica)

Pogoji vadbe OK Bled (splošni)

PRIJAVNICA k vadbi v OK Bled (splošna)

Obrazci OZS za registracijo igralk

Najprimernejša oseba za dodatne informacije je koordinator trenerjev OK Bled, Matjaž Silič (e-mail: matjaz.silic@okbled.si, telefon  041 632 664). Informacije lahko dobite tudi na spletni strani s kontaktnimi podatki kluba ter pri klubskih trenerjih (naslovi in telefonske številke so na letakih).