web analytics

Vpis k vadbi

 

VABIMO mlade, da se nam pridružijo in začnejo z organizirano vadbo ODBOJKE.

(posodobljeno 30. 8. 2019)

Najboljši trenutek za začetek je ob začetku šolskega leta in najprimernejša oseba za dodatne informacije je koordinator trenerjev OK Bled, Matjaž Silič (e-mail: matjaz.silic@okbled.si, telefon  041 632 664). Informacije lahko dobite tudi na spletni strani s kontaktnimi podatki kluba ter pri klubskih trenerjih.

Za vključitve k vadbi sta NUJNO potrebni dve stvari:

  1. Pozorno si preberite (starši oziroma skrbniki mladoletnih) pogoje vadbe v OK Bled!
  2. Izpolnite in podpišite Prijavnico k vadbi v OK Bled z Izjavo v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).
    – GDPR izjava je sestavni del prijavnice, zato podpišite obe in prosimo, naredite si kopiji zase… Oboje oddajte trenerju skupine, v kateri vadi vaš otrok (oziroma jo lahko pošljete ali dostavite na naslov kluba ali članom UO).
    – Izpolnitev in podpis prijave k vadbi se za mladoletne člane šteje kot pristopnica v društvo OK Bled, torej ni potrebno izpolnjevati še pristopno izjavo, ki je namenjena predvsem polnoletnim osebam (ki ne vadijo).
    – Ob prijavi vašega otroka ob začetku šolskega leta prosimo, da to storite najkasneje do konca septembra, če pa se otrok vključi kasneje, pa čim prej, ko je mogoče in najkasneje v 14 dneh od začetka vadbe.

Vse starše/skrbnike prosimo za spoštovanje rokov, saj bomo le na ta način lahko nemoteno izvajali svoje dejavnosti v prihajajoči sezoni.

Zaradi predpisov, ki urejajo delovanje društev in finančno poslovanje, je vadnino mogoče plačevati izključno na
TRR kluba: SI56 0700 0000 1371 670 (glej tudi kontaktne podatke kluba).

Splošni pogoji vadbe so podrobneje opisani v posebnem dokumentu (povezave spodaj) in primarno veljajo za Bled in Radovljico, kjer vadba poteka redno že dlje časa. Če oziroma kadar klub organizira in izvaja vadbo tudi izven svojih matičnih OŠ, so za te kraje pogoji vadbe lahko tudi prilagojeni (urniki vadbe, vadnina …) glede na pogoje v drugih šolah in glede na dogovore z drugimi klubi in občinami. V tem primeru se za dodatne informacije obrnite v terminih vadbe na trenerje na teh lokacijah ali z E-sporočilom neposredno na UO kluba (M. Silič) oziroma na e-naslov info@okbled.si

Priloge:

Plakat-OK Bled 2019_A4

Pogoji vadbe OK Bled (splošni)

PRIJAVNICA k vadbi v OK Bled (splošna)