web analytics

Vodstvo kluba

Predsednik društva: SAMO ZUPAN

Člani UO: Matjaž Silič, Rasto Oderlap, Jure Lakota, Stanislav Jagodic, Boris Žnidar, Tilen Kozamernik

Člani NO: Aleš Jerala, Niko Fabjan, Srečo Vernig
predsednika NO izvolijo člani NO med seboj.

Disciplinskega odbora zbora društva ni izvolil, ampak je sprejel sklep, da v skladu s pravili društva morebitne naloge tega odbora v tem mandatu prevzame upravni odbor.