web analytics

Vodstvo kluba

Predsednik društva: SAMO ZUPAN

Člani UO: NIKO FABJAN, RASTO ODERLAP, MATJAŽ SILIČ, JURE LAKOTA, predsednik društva je tudi član UO po svoji funkciji.

Člani NO: ALEŠ JERALA, SREČO VERNIG, ŠTEFAN UDRIH;
predsednika NO izvolijo člani NO med seboj.

Disciplinskega odbora zbora društva ni izvolil, ampak je sprejel sklep, da v skladu s pravili društva morebitne naloge tega odbora v tem mandatu prevzame upravni odbor.