web analytics

Ekipa Doors – MALA ODBOJKA

 1. Liza  Zalokar,
 2. Lara  Pristavec,
 3. Vita  Pintar,
 4. Bela  Mohorič,
 5. Julija  Jakopič,
 6. Anja  Poljanec,
 7. Urša  Poljanec,
 8. Dana  Jarkovič,
 9. Nika  Janjuševič,
 10. Suzi  Grilc,
 11. Ažman  Ajda,
 12. Ažman  Zala,
 13. Tinkara  Mojca  Žlindra,
 14. Neva  Božjak,
 15. Lana  Kuhar,
 16. Daša  Maurer,
 17. Tereza  Stubelj.