web analytics

Ukrepi glede CoV–2

UKREPI glede SARS–CoV–2 pri izvajanju vadbe in tekmovanj

VADBA športnih skupin v telovadnicah

1. Telovadnico uporabljajo skupine, ki se med seboj ne smejo mešati.

2. Na treninge smejo prihajati le osebe, ki so zdrave in nimajo simptomov okužbe.

3. Vstop v dvorano:

– Vstop v dvorano je dovoljen izključno uporabnikom in odgovornim osebam. Starši otroke oddajo trenerju pred vhodom v šolo in jih tam tudi prevzamejo.
Prosto gibanje po šoli ni dovoljeno.

– Ob vstopu v šolo morajo uporabniki in odgovorne osebe nositi zaščitno masko.

– Ob vstopu je potrebno razkužiti roke (razkužila ob vhodih v stavbo oziroma prostor).

– Ob menjavi skupin se naredi vsaj 5 min. pavzo, da se skupine zamenjajo brez stikov!

– Vsi zaprti prostori naj se prezračujejo v čim večji možni meri.

– V izogib uporabe kljuk naj bodo vrata odprta/priprta, če je to le mogoče.

– Pred izstopom si osebe zopet razkužijo roke.

4. Uporaba garderob:

– Uporaba garderob je dovoljena samo za odhod na WC in umivanje rok.

– Uporabniki pridejo na trening v športni opremi pripravljeni za trening

5. Razkuževanje: odgovorna oseba za izvajanje higienskih standardov pred začetkom treninga razkuži uporabljene kljuke, pipe, žoge, rekvizite…
Razkužila zase zagotavljajo uporabniki sami!

6. Vodenje evidence: odgovorna oseba za izvajanje higienskih standardov vodi evidenco prisotnosti na treningih. Podatki se hranijo 30 dni, nato se zavržejo oziroma uničijo.

TEKMOVANJA selekcij OK Bled v telovadnicah

  1. Tekmovanja potekajo po protokolu OZS (HIGIENSKA PRIPOROČILA IN PROTOKOLI).

  2. V stavbo in prostore lahko vstopijo le osebe, ki so po protokolu navedene na obrazcih:

  1. Obrazec 1 – Seznam vseh uradnih oseb na tekmi – organizator, domača ekipa

  2. Obrazec 2 – Seznam vseh uradnih oseb na tekmi – gostujoča ekipa

  3. Obrazec 3 – Seznam vseh uradnih oseb na tekmi – organizator, uradne osebe na tekmi

  4. Vsaka ekipa uporabi svojo garderobo. Skupine se med seboj ne smejo mešati.

  5. Za vstopanje/izstopanje v dvorano velja enak postopek kot pri vadbi.

  6. Prijavljeno spremljajoče osebje odgovorna oseba za higienski standard napoti na predvideno mesto za njih. Neposreden vstop v dvorano ni dovoljen!

  7. Obvezno se je ravnati tudi v skladu z navodili, ki so objavljena na vratih prostorov.

  1. Do nadaljnjega gledalcem in tretjim osebam med potekom tekmovanj in vadbe, za katere je odgovoren OK Bled, vstop NI DOVOLJEN.