web analytics

Ukrepi glede CoV–2

Omejitve pri izvajanju športnih programov

Odbojkarska zveza Slovenije

Sezona 2021/2022 – V1- 30.9.2021

Spodnja navodila so povzetek znanih in dostopnih dokumentov Vlade RS in MIZS (24.09.2021).

Ta navodila veljajo za vsa tekmovanja pod okriljem Odbojkarske zveze Slovenije: tekmovanja v mlajših starostnih kategorijah in članska tekmovanja.

Ta navodila veljajo za vse vrste tekem: prvenstvene in pokalne tekme, pripravljalne, prijateljske, tekme zaprtega in odprtega tipa, turnirje, ter vse ostale vrste tekem, ki se igrajo na področju Republike Slovenije in na katerih sodelujejo klubi, člani Odbojkarske zveze Slovenije.

Ta navodila so pripravljena z namenom:

 • čim bolj zaščititi zdravje in varnost igralcev, trenerjev, sodnikov in njihovih družinskih članov

 • čim bolj zaščititi zdravje in varnost klubskih delavcev, tehničnega osebja v dvorani, predstavnikov medijev in drugih uradnih oseb na tekmi

 • zmanjšati tveganje širjenja virusa z odgovornim ravnanjem in upoštevanjem tega protokola in ostalih navodil in priporočil uradnih ustanov na področju zdravstva v RS

Za tekmovanja pod okriljem OZS ni več potrebno izpolnjevati obrazcev oz. pisati in pošiljati spiskov delegacij. Prav tako zaenkrat ni potrebno merjenje temperture udeležencem prireditve na vhodu v dvorano.

Novi odlok prav tako ne predvideva več, da morajo za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj organizatorji športnih tekmovanj imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport. Spričo navedenega vas prosimo, da na naslov MIZS ne pošiljate več podatkov o razpisanih tekmovanjih oz. kontakne podatke o odgovornih osebah razpisanih tekmovanj.

Izvajanje športne vadbe športnikov (treningov) in športnih tekmovanj Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem.

izjeme pri izpolnjevanju pogoja PCT:

 • Do 15 let: osebam, ki še niso dopolnile 15 let, pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati.

 • Od 15 do 18 let: Za osebe, ki so dopolnile 15 let in še niso dopolnile 18 let, se za izvajanje športne dejavnosti, kot pogoj PCT testiranja šteje tudi samotestiranje s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT:

 • Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT za vse udeležence športnega tekmovanja organizirajo odgovorne osebe, ki organizirajo opravljanje dela oziroma izvajajo dejavnost.

 • Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja s preverjanjem ustreznih dokazili na vstopnih točkah

 • Odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja pogoja PCT.

 • Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli udeležbe ali prisotnosti na športnem tekmovanju.

Obveznost uporabe zaščitne maske:

Zadnja sprememba odloka za področje športa določa, da se športna vadba (treningi, rekreativna vadba, tekmovanja… skratka vse oblike športno gibalne dejavnosti) lahko izvaja brez uporabe zaščitne maske, pri čemer ni treba zagotavljati medosebne razdalje, izvaja pa se lahko na odprtih ali v zaprtih prostorih ali krajih. Nova izjema od uporabe zaščitne maske, pri čemer ni treba zagotavljati medosebne razdalje, je dovoljena pod pogojem, da osebe izpolnjujejo pogoj PCT v skladu s tem odlokom, pri čemer je jasno, da npr. otrokom do starosti 15 let ni treba izpolniti pogoja PCT, saj zanje velja splošna izjema.

Gledalci na športnih prireditvah

Prisotnost gledalcev na športnih prireditvah je dovoljena. Omejitev števila gledalcev: Število gledalcev ni omejeno.

Izpolnjevanje pogoja PCT: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT za vse gledalce razen za osebe, ki še niso dopolnile 15 let.

Obveznost uporabe zaščitne maske:

V notranjih prostorih: Uporaba zaščitne maske je obvezna, razen za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti.

Izpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost-cepljenje-testiranje)

Oseba izpolnjuje pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost ali testiranje) če:

 1. je prebolela bolezen COVID-19, in je od okužbe minilo največ 180 dni.

Dokazila s katerimi posameznik izkazuje prebolevnost:

dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, vendar ni starejši od 180 dni, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 180 dni.

 1. je bila polno cepljena zoper bolezen COVID-19 z enim od cepiv, ki so v Sloveniji priznana Dokazila s katerimi posameznik izkazuje precepljenost:

  • digitalno COVID potrdilom EU v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR koda

  • izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca cepiva

  • vpis v Knjižico o cepljenju

  • izdano potrdilo o opravljenem cepljenju (tudi v obliki kartončka, ki ga prejme oseba ob cepljenju)

  • dokazilo o cepljenju iz spletne aplikacije zVEM

  • digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);

 1. je prebolela bolezen COVID-19 in je bila cepljena zoper bolezen COVID-19

Dokazila s katerimi posameznik izkazuje precepljenost po prebolelosti:

  • dokazilo o prebolelosti bolezni COVID-19 (točka 1)

  • dokazilo o cepljenju (točka 2)

 1. je testirana na prisotnost virusa SARS-CoV-2 pri pooblaščenem izvajalcu testiranja in je test negativen. Test je možno opraviti po metodi HAG pri čemer je negativni test veljaven 48 ur od odvzema brisa ali po metodi PCR pri čemer je negativni test veljaven 72 ur od odvzema brisa.

Dokazila s katerimi posameznik izkazuje negativni test:

  • digitalno COVID potrdilom EU v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo

  • dokazilo o testiranju iz spleten aplikacije zVEM z pisni ali digitalni odliki

  • pisno potrdilo pooblaščenega izvajalca testiranja

  • digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR

Laboratorijski izvid, ki izkazuje prisotnost protiteles proti virusu COVID-19 ni zadosten dokaz o izpolnjevanju pogoja PCT.

Osebe, stare od 12 do 18 let, za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih. Strošek za izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje pokrije država. Upravičencu pripada pet testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sama ali njeni starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, osebnega dokumenta in potrdila o udeležbi v športnih programih ali športno rekreativni dejavnosti, ki ga izda organizator športne dejavnosti. Samotestiranje, ki ga upravičenec opravi za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega šteje tudi za namen udeležbe v športnih programih oziroma športno rekreativnih dejavnostih.

VEČ PODROBNOSTI :

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021147.pdf

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021152.pdf

O vseh morebitnih spremembah in novih odlokih Vlade RS in MIZS bomo klube ažurno obveščali.

Odbojkarska zveza Slovenije

September 2021