web analytics

Sezona 2022-2023

Kadetinje Prochrom Bled
Kadetinje Prochrom Bled
18. mesto
69. mesto
Deklice Prochrom Bled
Deklice Prochrom Radovljica 
57. mesto
73. mesto
Mala deklice Prochrom Radovljica
Mala deklice Prochrom Bled 
Mala deklice Prochrom Lesce 
43. mesto
4. mesto
70. mesto
Mala dečki Prochrom Bled  17. mesto
Pokal Slovenije 17. mesto
3.DOL ženske 6. mesto